Mācību iespēju kurss

mācību iespēju kurss
Studenti veiksmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumus un saņēmuši diplomus. Visi apmierināti un priecīgi. Kursu pasniedzēja: Ieva Šolmane.

Mācības tiešsaistē jeb e-kurss ir pieejams ikvienam, tas ir bez maksas un tam var piekļūt jebkurā laikā. E-kursu veido 4 mācību moduļi, ievads un nobeigums. Kopumā e-kursa apguve aizņem aptuveni 40h laika,  iesakām to apgūt 6 nedēļās. Apgūstot šo Skola e-kursu, tā mācību iespēju kurss varēs labāk izprast un izskaidrot, kas un kāpēc mainās līdz ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju; atsvaidzinās zināšanas par to, kādi apstākļi un procesi ietekmē skolēnu mācīšanos; plānos mācību stundu ar mācīšanos iedziļinoties, tajā jēgpilni un efektīvi paredzot visus skolēniem nepieciešamos mācību notikumus; izmantos atpakaļvērstās plānošanas principus, lai izvirzītu mācību priekšmeta programmā balstītus sasniedzamos rezultātus visām viena temata mācību stundām; precizēs, kas ir vērtēšana mācīšanās atbalstam, un analizēs tās izpausmes dotos piemēros un savā pieredzē; izplānos vērtēšanu skolēna mācīšanās atbalstam savās stundās, izmantojot atpakaļvērsto plānošanu; domās un plānos, kā saviem skolēniem efektīvi mācīt stratēģijas; plānos diferencētas mācības, lai mērķtiecīgi iekļautu visus bērnus; reflektēs par savu mācīšanās pieredzi tiešsaistē.

mācību iespēju kurss

Vienmēr esmu uzskatījusi, ka, mācoties lektora vadībā, ir vieglāk izprast materiālu, bet pēc šīm e-mācībām savu viedokli mainīju. Ja man kaut kas nav saprotams, es varu atgriezties pie attiecīgajiem jautājumiem vairākas reizes, kamēr iegūstu atbildes pati tās atrodu.

Kursi norisināsies tiešsaistē Lektors- Ēvalds Masaļskis. Programmas tēmas: Outlook — darbs ar elektronisko pastu un kalendāru. OneDrive — darbs ar tiešsaistes servisu datu glabāšanai. PowerPoint — prezentāciju un mācību materiālu veidošanas iespējas.

Tas bija liels izaicinājums, bet patīkams," ar savu pieredzi, aprobējot Skola e-kursu, dalās Ārija Bukeviča, Ropažu novada vidusskolas skolotāja. E-kursa uzsākšana un tā apguvei nepieciešamais. Aizņems aptuveni 1,5h, papildus saruna ar kolēģiem, kas e-kursu apgūst tajā pašā laikā.

Java un Android kurss - #3 Ievads programmēšanas valodā (JAVA)

Šis ir laiks, kad skolotāji viens otru var atbalstīt mācību iespēju kurss vides apguvē, iemācīties, kā ar to strādāt. Kopā aizņem aptuveni h, papildus saruna ar kolēģiem par šajā nedēļā paveikto.

mācību iespēju kurss

Aizņem aptuveni h, papildus saruna ar kolēģiem par paveikto. Aizņems aptuveni 0,5h, papildus kopīga refleksija ar kolēģiem par e-kursā paveikto un attālinātas mācīšanās pieredzi.

 • Tikšanās ZOOM vidē ar Skola ekspertiem paredzēta no rīta un tās pašas dienas pēcpusdienā, kas tiks kombinēta ar patstāvīgo darbu talakizglitiba.
 • Apmācības, kursi, valodu kursi, mācību iestāde
 • Mācības tiešsaistē jeb e-kurss ir pieejams ikvienam, tas ir bez maksas un tam var piekļūt jebkurā laikā.
 • Pieejams "Skola" pašmācības e-kurss skolotājiem
 • Opciju pārskati 2020
 • Izmanto iespēju! E-kursi par izglītības tehnoloģiju izmantošanu mācību satura apguves nodrošināšanā

Veiksmīgai e-kursa mācību pieredzei skolās ieteicams veidot mācīšanās komadas, kuru darbība varētu būt, piemēram, šāda: Vairāki skolotāji vienojas, ka ir gatavi uzsākt un apgūt e-kursu vienā un tajā pašā laika periodā.

Mācīšanās komanda izpēta e-kursa uzbūvi un vienojas par plānu ar termiņiem, kurā katru e-kursa moduli apgūt. Vienojas par tikšanās reizēm, kad apspriest paveikto.

 • Jautājumu gadījumā zvaniet pa tālr.
 • Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide gadā - Tukuma novada Izglītības pārvalde
 • E-kursu izstrāde E-kursu izstrāde Kopš
 • Kursi, semināri (arhīvs) « Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs
 • Metodes, kā strādāt ar iespējām

Sākumā iesakām tikties pēc katras nodarbības. Apgūst e-kursu - pilda uzdevumus, veic tur aprakstītos darbus.

mācību iespēju kurss

Mācību iespēju kurss var darīt gan individuāli mājās sev ērtā laikā, gan visi vienlaicīgi, piemēram, skolas datorklasē. Būtiski, lai katrs skolotājs katru uzdevumu veic individuāli, nevis visi kopā pie viena datora.

Kad pirmā e-kursa nodarbība ir apgūta, satiekas klātienē un dalās ar e-kursā paveiktajiem darbiem, diskutē par piedāvāto tēmu saistību ar savu pieredzi.

mācību iespēju kurss

Vienojas, kā apgūto stiprināt ikdienas praksē sadarbojoties. Vienojas par turpmāko darbu un, ja nepieciešams, pielāgo e-kursa apguves plānu un termiņus. Atgādinām, ka līdzīgs kurss tiešsaistē pirmsskolu pedagogiem jau ir pieejams, līdz šim to apguvuši pirmsskolas pedagogu.

mācību iespēju kurss

Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet uz e-kurss skola

Arī lasīts