Maksājumi interneta ieņēmumi. Sazinies ar mums

maksājumi interneta ieņēmumi

tirdzniecības signāls 23 05

Rīgā Noteikumi nosaka budžetu ieņēmumu klasifikāciju, kuru piemēro normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanā, uzskaitē atbilstoši naudas plūsmas un uzkrājuma principam un pārskatu sagatavošanā. Budžetu ieņēmumu klasifikācija kodificē ieņēmumu veidus, lai nodrošinātu informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

  • Nokļūstiet Bitcoin pie maka
  • Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums
  • Vietējie maksājumi - Swedbank
  • Pelēkā nauda internetā
  • Valsts ieņēmumu dienests Evita Teice-Mamaja, Sabiedrisko attiecību daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Par fiziskās personas Latvijas rezidenta saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.
  • Strādāt un nopelnīt internetu

Budžetu ieņēmumu klasifikāciju pielikums veido: 3. Datu apstrādes sistēmās: 4.

opcijas konkurss

Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteiktās iestādes izņemot pašvaldības nodrošina šajos noteikumos noteiktās budžetu ieņēmumu klasifikācijas lietošanu plānošanā, uzskaitē un pārskatos. Pašvaldības budžeta uzskaitei un pārskatu sagatavošanai klasifikāciju piemēro tikai normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu noteiktajā apjomā, bet budžeta plānošanai — atbilstoši saviem ieskatiem.

Pašvaldībām un budžeta iestāžu vadītājiem ieņēmumu uzskaites nodrošināšanai ir tiesības sadalīt ieņēmumu kodus sīkāk.

opcijas pieskares

Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta Noteikumi stājas spēkā ar

Arī lasīts