Nelegāla un ne visai likumīga peļņa internetā. Populārākais šodien

nelegāla un ne visai likumīga peļņa internetā

Ko nozīmē un aptver autortiesības un blakustiesības, un vai tās ir vienādas visā pasaulē? Autortiesības ir autora tiesības noteikt, vai un kādā veidā un par kādu atlīdzību citas personas ir tiesīgas izmantot viņa radošās darbības rezultātā tapušos literāros, vizuālās mākslas, muzikālos u. Blakustiesības pieder izpildītājiem, skaņu ierakstu producentiem, filmu producentiem un raidorganizācijām. Blakustiesības aizsargā šo personu darbības rezultātus, proti, izpildījumus, skaņu ierakstus fonogrammasfilmas un raidījumus.

Autortiesības aptver gan tiesības uz autoru darbu ekonomiskā izmantojuma kontroli mantiskās tiesībasgan uz īpašās personiskās saiknes ar darbu aizsardzību personiskās tiesības.

Autora personiskās tiesības ietver tiesības uz autora vārda vai pseidonīma norādīšanu, izlemšanu, vai darbu padarīt pieejamu sabiedrībai, uz sava darba negrozāmību u. Autoriem un blakustiesību īpašniekiem ir virkne mantiska rakstura tiesību, tostarp tiesības atļaut vai aizliegt darbu kopēšanu, publiskošanu, izplatīšanu, pārveidošanu.

nelegāla un ne visai likumīga peļņa internetā

Autortiesību likumiem dažādās pasaules valstīs ir daudz kopēju principu, un tie nereti ir līdzīgi, taču autortiesības nav vienādas visā pasaulē. To saturu dažādās valstīs nosaka šo valstu kultūras un tiesiskās tradīcijas, kā arī atšķirīgie sociālekonomiskie apstākļi.

Vienlaikus starptautiskie un reģionālie līgumi tuvina dažādos likumus un atvieglo pārrobežu sadarbību un ar autortiesībām aizsargātu darbu izmantošanu. Kam pieder autortiesības un kā tās sniedz labumu darbu radītājiem, tiesību īpašniekiem, patērētājiem, sabiedrībai, ekonomikai un kultūrai kopumā?

Autortiesības sākotnēji pieder autoram, t. Autora mantiskās tiesības var pāriet vai autors var tās nodot citām personām, piemēram, mantiniekiem, darba devējam, izdevniecībai, darba pasūtītājam u.

Personiskās tiesības autora dzīves laikā nevar pāriet citām personām. Līdzīgi kā autoru mantisko tiesību gadījumā, arī izpildītāju, skaņu ierakstu producentu, filmu producentu un raidorganizāciju tiesības var pāriet vai tikt nodotas citām personām.

nelegāla un ne visai likumīga peļņa internetā

Autortiesības spēlē nozīmīgu lomu radošā darba darītāju pienācīgā atalgošanā par viņu pienesumu kultūrā un uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstībā.

Tāpat autortiesības nodrošina iespēju atgūt darbu radīšanā ieguldītos līdzekļus un gūt ienākumus nākamo darbu radīšanai.

Turklāt autortiesības kalpo kā svarīgs kultūrpolitikas instruments, kas dod iespēju nodrošināt māksliniekiem augstāku sociālās aizsardzības līmeni un finansēt kultūras projektus, kā arī veicināt kultūras eksportu. Uz zināšanām balstītas ekonomikas laikmetā autortiesības veicina sabiedrības labklājību un valsts ekonomisko izaugsmi.

Bieži uzdotie jautājumi par autortiesībām

Vai manas autortiesības tiek aizsargātas automātiski, piemēram, ja es uzņemu fotogrāfiju ar savu telefonu, vai arī man ir jāreģistrē mans darbs, lai iegūtu autortiesību aizsardzību?

Autortiesības uz darbu, piemēram, fotogrāfiju, tiek iegūtas automātiski, tiklīdz attiecīgais darbs ir radīts. Autortiesību iegūšanai darbs nav jāreģistrē, kā arī nav jāievēro jebkādas citas formalitātes, piemēram, autortiesību zīmes © izmantošana. Ar autortiesībām aizsargā darbus, kuri ir autora fiziskās personas radošās darbības rezultāts, proti, autoram ir bijusi iespēja izdarīt brīvu izvēli, kāds būs viņa darbs. Izvēle nav brīva, ja personai ir stingri jāievēro noteikti priekšraksti attiecībā uz savu darbu, piemēram, jāizveido darbs pēc precīza rasējuma, un viņai nav iespēju ietekmēt darba galīgo saturu un noformējumu.

Fotogrāfiju gadījumā fotogrāfam parasti ir šāda izvēles brīvība.

Likumīgās ieguldīt vietnes

Līdz ar to, tiklīdz Jūs esat uzņēmis -usi fotogrāfiju, tā ir aizsargāta ar autortiesībām. Kas ir autortiesību pārkāpums? Vai man var būt nepatikšanas autortiesību pārkāpšanas dēļ?

 • Bieži uzdotie jautājumi par autortiesībām
 • Kā padarīt aukstu Bitcoin maku
 • Dzīve ar tirdzniecību
 • Uz ārzemēm Daiga Mikuļska, ndars Matīss Statistika rāda, ka palielinās to Latvijas iedzīvotāju skaits, kas legālā vai arī ne visai likumīgā ceļā dodas peļņas meklējumos uz tuvākām un tālākām ārzemēm.
 • Brīvprātīgā darba programmā var uzņemt 18 līdz 30 gadus vecu personu.
 • Ienākumu interneta portāls
 • Tirdzniecība un vientulība

Kas notiek, ja es nezināju, ka pārkāpju autortiesības? Autortiesību pārkāpums ir darbība, ar kuru aizskartas autoru vai blakustiesību īpašnieku personiskās vai mantiskās tiesības, piemēram, bez autora iepriekšējas atļaujas darbs ir nokopēts, ievietots mājaslapā internetā, pārveidots vai, izmantojot darbu, nav norādīts tā autors, un likums neparedz, ka attiecīgajai darbībai nav nepieciešama autora  atļauja kā, piemēram, autortiesību izņēmumu un ierobežojumu gadījumā.

Par autortiesību pārkāpšanu ir paredzēta civiltiesiskā, administratīvā un būtiska kaitējuma nodarīšanas gadījumā — arī krimināltiesiskā atbildība.

Līdz ar to autortiesību pārkāpējam var iestāties viņam nelabvēlīgas sekas, tostarp pienākums atlīdzināt autoram radušos zaudējumus un kompensēt morālo kaitējumu. Personas nezināšana par autortiesību pārkāpuma izdarīšanu pati par sevi neatbrīvo no atbildības, taču var mazināt pārkāpuma negatīvās sekas. Tāpat vēlme novērst autortiesību pārkāpumu var spēlēt nozīmīgu lomu domstarpību atrisināšanā ar autoru.

Kā pelnīt naudu ar Youtube, ko filmēt un kā.

Kādi nosacījumi man jāievēro, ja es vēlos izmantot cita radītu ar autortiesībām aizsargātu darbu? Man ir teikuši, ka citu radītu darbu izmantošana ir vienkārši citēšana un līdz ar to vienmēr atļauta.

nelegāla un ne visai likumīga peļņa internetā

Gadījumos, kad cita radīts darbs, kuru vēlaties izmantot, ir aizsargāts ar autortiesībām, ir jāievēro šādi nosacījumi: darbu drīkst izmantot tikai savas domas pamatošanai, kritiskai analīzei vai zinātniskiem vai pētniecības nolūkiem; darbu drīkst izmantot tikai iepriekš minēto mērķu sasniegšanai nepieciešamajā apjomā šis apjoms visbiežāk ir neliels ; šāda izmantošana nedrīkst nodarīt kaitējumu autora likumīgajām interesēm, piemēram, samazināt attiecīgā darba noietu tirgū un autora ienākumus.

Ja šie nosacījumi ir ievēroti, autora atļauja darba izmantošanai nav nepieciešama, taču obligāti ir jānorāda viņa vārds vai, ja tas nav zināms, - tas, ka autors ir nezināms, un citāta avots. Pārējos gadījumos ir nepieciešama autora atļauja licencekas var būt iepriekš izsniegta neierobežotam personu lokam un būt pieejama, piemēram, attiecīgajā mājaslapā. Ja tādas atļaujas nav — Jums ir jāsazinās ar autoru vai viņa tiesību pārņēmēju piemēram, izdevniecību un jālūdz izsniegt šādu atļauju.

Jūs varat sazināties ar autoru vai viņa tiesību pārņēmēju arī tad, ja Jums ir šaubas par atļaujas nepieciešamību. Vai es drīkstu izmantot ar autortiesībām aizsargātu mūziku savam mājas video, kuru esmu uzņēmis un vēlos nelegāla un ne visai likumīga peļņa internetā video platformā?

Lai nelegāla un ne visai likumīga peļņa internetā ar autortiesībām aizsargātu mūziku savam mājas video un augšupielādētu to kādā no tiešsaistes video platformām, ir jāsaņem autora un blakustiesību īpašnieku mūzikas un teksta autoru, izpildītāju, skaņu ierakstu producentu u.

nelegāla un ne visai likumīga peļņa internetā

Tikai tajos gadījumos, kad šādu piekrišanu nav saņēmis video platformas uzturētājs, atļauja ir jāsaņem Jums. Līdz ar to iesakām vispirms iepazīties ar attiecīgās video platformas lietošanas noteikumiem.

Laikraksts "Kurzemes Vārds" gada 3. augusts :: facebooks.lv

Vienlaikus internetā ir plaši pieejama mūzika, kuras izmantošana personiskai nekomerciālai lietošanai un bez atlīdzības samaksas ir atļauta, jo tiesību īpašnieki tam ir piekrituši, izmantojot t. Parasti ar šādām licencēm atļauja izmantot attiecīgo mūziku tiek piešķirta ikvienam, un nav jāsazinās ar autoriem un blakustiesību īpašniekiem.

 • "Swedbank" pastiprinās interneta pirkumu drošību - facebooks.lv
 • Apmaiņa pret bināro opciju tirdzniecību
 • Kā nopelnīt naudu ar zvaigznēm
 • Home Ieguldīt bitcoin likumīgās vietnes Likumīgās ieguldīt vietnes Jūlija pēdējās nedēļas sākums izskatās pilnīgi negaidīts: eiro ir atjaunojis divu gadu maksimumus, zelts ir nākamā digitālā monēta, kurā ieguldīt visu laiku augstāko līmeni, bet kriptovalūtas beidzot ir parādījušas skaidru tendenci.
 • Cietais disks Veidi, kā pelnīt naudu par failu hostingu.
 • Binārs robots binomo
 • Reālas interneta ieņēmumu atsauksmes

Izmantojot mūziku savam mājas video, lūdzu, ņemiet vērā, ka to nedrīkst pārveidot bez tiesību īpašnieku piekrišanas un, ievietojot attiecīgo video tiešsaistes platformā, ir jānorāda autors un blakustiesību īpašnieki. Vai es drīkstu iedot ar autortiesībām aizsargāta darba kopiju manas ģimenes loceklim vai draugam?

nelegāla un ne visai likumīga peļņa internetā

Jā, Jūs drīkstat vienā eksemplārā nokopēt ar autortiesībām aizsargātu darbu, kuru Jūs esat ieguvis likumīgi, un iedot to savam ģimenes loceklim vai draugam. Darbs ir iegūts likumīgi, ja, piemēram, Jūs esat iegādājies Jūsu mīļākās grupas kompaktdisku CD vai lejupielādējis attiecīgo mūzikas albumu savā datorā no interneta veikala. Vai es drīkstu lejupielādēt no interneta ar autortiesībām aizsargātu darbu un vai ir nozīme tam, kāda tehnoloģija ir izmantota, un vai es esmu lejupielādējis tikai darba daļas?

Jūs drīkstat lejupielādēt no interneta ar autortiesībām aizsargātu darbu, ja autors tam ir piekritis. Tas, vai attiecīgo darbu ir atļauts lejupielādēt, var būt norādīts interneta vietnes noteikumos vai arī izrietēt iespējas shēmās norādes uz kādu no atvērtā satura licencēm vai tās noteikumiem.

Lejupielādei izmantotajām tehnoloģijām šādā gadījumā nav nozīmes.

Arī lasīts