Bāzes iespējas. Meklēšanas forma

bāzes iespējas

Informācijas sistēmā ir ievietoti visi politikas plānošanas dokumenti, kas ir pieņemti Ministru kabinetā kopš Pieejamos dokumentus ir iespējams lejupielādēt, kā arī saglabāt un izdrukāt.

bāzes iespējas

Informācijas sistēma piedāvā dokumentus izdrukāt tabulās, izvēlēto dokumentu eksportējot, tādējādi bāzes iespējas saprotamāku un ērtāku tā tālāko izmantošanu. POLSIS piedāvā iespēju interesentiem parakstīties uz jaunumiem, nodrošinot, ka izvēlētās politikas plānošanas jomas dokumenti tiks piegādāti uz norādīto e-pasta adresi.

Politikas plānošanas dokumenti ir sakārtoti savstarpējā pakārtotības sistēmā jeb hierarhijā vienas jomas ietvaros.

bāzes iespējas

Hierarhija atvieglo lietotājiem vajadzīgo dokumentu atrašanu, kā arī veicina lietotāju sapratni par attiecīgās iestādes kompetencē esošo dokumentu savstarpējo saistību. Politikas plānošanas dokumenti ir klasificēti arī atbilstoši to specifikai, tā padarot ērtāku interesējošās jomas dokumentu atrašanu.

bāzes iespējas

Izveidotajai datu bāzei ir unikāla agrās brīdināšanas sistēma — ar īpašiem simboliem tiek brīdināts par katra dokumenta spēkā viltība pelnīt naudu tiešsaistē laika posmu. Tāpat informācijas sistēmas lietotājiem ir pieejami statistikas pārskati par publiski pieejamiem dokumentiem, kurus sistēma automātiski ģenerē reizi mēnesī.

bāzes iespējas

Tiešās pārvaldes iestāžu datu bāze Informācijas pieejamība par valsts pārvaldes institucionālo sistēmu, kuru līdz Publisko personu un iestāžu saraksta uzturēšanu un no Līdz ar to ikvienam sabiedrības loceklim ir pieejams reģistrs, kurš veidots pēc līdzīgiem principiem kā citi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra uzturētie reģistri, tādējādi nodrošinot aktuālas un sabiedrības interesēm bāzes iespējas informācijas pieejamību strukturētā veidā.

Likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikts, ka jebkura persona ir tiesīga paļauties uz publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstītajām ziņām.

bāzes iespējas

Ņemot vērā, ka līdz ar Publisko personu un iestāžu saraksta izveidošanu un publiskošanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē, tiešās pārvaldes iestāžu datubāze ir zaudējusi pastāvēšanas aktualitāti, tā Datu bāzes mērķis ir nodrošināt elektroniskajā vidē pieejamu, caurskatāmu un vienotu informāciju par veiktajiem pētījumiem, publikācijām un metodikām atbilstošās rīcībpolitikas jomās kopš Pētījumu un publikāciju datu bāze ir publiski pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam un par datu bāzes lietošanu nav jāmaksā.

Pieejamos dokumentus ir iespējams lejupielādēt, kā arī saglabāt un izdrukāt.

bāzes iespējas

Arī lasīts