Diploma iespējas, Diplomu atzīšana – kāpēc un kā? - LV portāls

20 labākie diplomi vadības programmās pasaulē

Ārvalstīs iegūtu augstākās izglītības diplomu atzīšana: Katru piekto pieteikumu noraida

Diplomu atzīšana — kāpēc un kā? PSRS laika diplomi tiek atzīti atbilstoši likumiski noteiktajam augstākās izglītības līmenim; zinātniskos grādus atzīst automātiski. FOTO: www.

diploma iespējas

Turklāt savstarpēja diplomu atzīšana darbojas ne tikai ES, bet arī daudz plašākā mērogā. Savā iepriekšējā rakstā "Pirmais, bet, cerams, ne pēdējais Latvijas zinātnes atašejs" skaidroju, cik liela nozīme zinātnē ir ekselencei un savstarpējai atzīšanai peer recognition.

Viens no priekšnoteikumiem zinātniskajai ekselencei ir mobilitāte, un tā sākas jau pirmajos studiju gados. Šobrīd ir iespēja izmantot vairākas studiju apmaiņas programmas, ne tikai Eiropas Savienībā plaši pazīstamo "Erasmus", bet arī citu valstu piedāvājumus — studēt un iegūt stipendijas studijām šo valstu universitātēs piedāvājumiem var sekot līdzi Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā: www.

Mobilitāte un studiju iespējas citu valstu universitātēs vai pētniecības institūtos veicina pieredzes apmaiņu, paplašina redzesloku un rada pamatus sadarbībai, kura savukārt diploma iespējas pamats savstarpējai atzīšanai.

diploma iespējas

Iespējas studēt un strādāt ārpus Latvijas ne tikai palīdz īstenot kopīgus projektus ar citu valstu zinātniekiem, bet veido iespējas un nepieciešamās valodas iemaņas zinātnisko rakstu publicēšanai starptautiski atzītos zinātnes izdevumos. Mobilitāte ir svarīga gan pirmajos studiju gados, gan vēlāk — maģistrantūrā un doktorantūrā. Turklāt, ievērojot ES brīvo darbaspēka tirgu, mobilitāte lielai daļai cilvēku kļūst par viņu dzīves svarīgu sastāvdaļu.

  • Iespējas sm
  • Ja esmu pabeidzis mašīnbūves absolvēšanu, vai man būs izdevīgi veikt maģistra vai PGD?

Izglītības dokumentu akadēmiskā atzīšana Vislabākais veids, kā izprast noteikta administratīvā procesa darbību, uzdot visus jautājumus tām amatpersonām, kuras atbildīgas par šā procesa īstenošanu. Diploma iespējas devos uz Akadēmisko informācijas centru AICkur atklātā un produktīvā sarunā ar centra direktori Baibu Ramiņu noskaidroju galvenos diplomu atzīšanas procedūras jautājumus.

Latvijā ārzemju diplomu ekspertīzi veic AIC. Tāpat AIC pārbauda tos diplomus, kuru atzīšana nepieciešama, ja ārzemnieki vēlas studēt Latvijas augstākās izglītības iestādēs vai arī grib atrast darbu Latvijā un darba devējam ir nepieciešams apliecinājums, ka diploms atbilst Latvijas izglītības sistēmai.

diploma iespējas

Kā notiek diplomu atzīšana Lai ārzemēs iegūtu diploma iespējas pielīdzinātu Latvijas izglītības sistēmas diplomam, jādodas uz AIC, līdzi ņemot izglītības dokumenta oriģinālu un atzīmju izrakstu. Tur uz vienas lapas jāizpilda atzīšanas pieteikuma dokuments, kurā jānorāda pamatinformācija par ārzemēs iegūtu diplomu. Ja nepieciešams, AIC darbinieki var pieprasīt arī dokumentu legalizāciju un tulkojumu.

  • Tiešsaistes pelnošo vietņu saraksts
  • Vai ir augstskolas un programmas, kurās pieņem ar nesekmīgu

Tāpat ir iespējams, ka tiek lūgta informācija par izglītības dokumentu, kas iegūts pirms pēdējā diploma. Pēc tam AIC veic izglītības dokumenta ekspertīzi, kurā noskaidro izglītības iestādes statusu mītnes valstī un apgūtās programmas līmeni. Tikai pēc tam, kad ekspertīze ir veikta, AIC izsniedz izziņu par to, kādam Latvijā izsniegtam izglītības dokumentam ārvalstu izglītības dokuments var ja var tikt pielīdzināts.

diploma iespējas

Dokumentu maksimālais izskatīšanas termiņš ir četri mēneši. Izziņu izsniedz tieši personai, kura to ir pieprasījusi; tai Latvijas izglītības iestādei vai darba devējam, kuriem tas ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu par personas pieņemšanu darbā vai arī uzņemšanu konkrētajā mācību iestādē.

Šeit uzreiz jāteic, ka AIC eksperti ir ļoti pretimnākoši, un, ja nav kādu īpašu apstākļu, kas sarežģī vai kavē dokumenta pārbaudi, izziņa tiek izsniegta salīdzinoši ātri līdz pat nedēļas laikā.

diploma iespējas

Protams, dokumentu izskatīšanas laiks ir tieši saistīts ar AIC ekspertu noslogotību. Par to liecina tas, ka, piemēram, Vidēji mēnesī AIC Pēc AIC novērojumiem, parasti vislielākais pieteikumu skaits ir jūlijā un septembrī.

Šajos mēnešos Līdz ar to, ja ir zināms, ka izziņa būs nepieciešama studiju uzsākšanai, ieteikums — jau laikus iesniegt dokumentus AIC, lai izziņas sagatavošanas laiks būtu iespējami īsāks. Pamatojoties uz AIC sagatavoto izziņu, lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu pieņem: Izglītības un zinātnes ministrija — izglītības turpināšanai pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē; augstskola — izglītības turpināšanai augstākās izglītības pakāpē; darba devējs — darbam nereglamentētā profesijā.

Gadā atzīst ap 140 ārvalstu augstākās izglītības diplomus; dažiem gan iespēju strādāt Latvijā liedz

Atzīšanas procedūru reglamentē Izglītības likuma Par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu ekspertīzi pretendentiem nav jāmaksā. Saskaņā ar B. Ramiņas skaidrojumu un AIC mājaslapā www. No savas personīgās pieredzes zinu, ka bieži cilvēki interesējas — kā un vai tiek atzīti un pielīdzināti padomju gados iegūtie zinātniskie grādi?

Pierunāt ārzemju universitātes braukt uz nelielo Latvijas tirgu nav viegli, tāpēc par diplomiem lai domā paši studenti un par to lai arī vaicā atbildīgajai ministrijai.

Atbilde ir ļoti vienkārša — PSRS laika diplomi tiek atzīti atbilstošam diploma iespējas noteiktajam augstākās izglītības līmenim; zinātniskos grādus atzīst automātiski, un to nosaka Zinātniskās darbības likuma Šeit gan jāpiemin, ka PSRS izglītības diplomu atzīšanu, piemēram, Igaunijā, regulē speciāli valdības noteikumi par kvalifikāciju, kuras iegūtas bijušajā Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā pirms Šādos Ministru kabineta noteikumos varētu noteikt, piemēram, kāda veida PSRS izglītības dokumenti netiek atzīti — līdzīgi kā tas ir ar, piemēram, PSKP un VĻKJS izsniegtajām apliecībām, — un diploma iespējas esošajam izglītības līmenim katrs no iepriekšējās sistēmas izglītības dokumentiem atbilst.

Tas nepieļautu tās situācijas atkārtošanos, kāda izveidojās pirms vairākiem gadiem, kad visiem Latvijas skolotājiem bija jādodas studēt maģistrantūrā tikai tāpēc, ka viņu iepriekš padomju laikā iegūtā izglītība tika pielīdzināta par maģistra grādu zemākai izglītībai.

Dubultais diploms

Tomēr jāsaka — šobrīd arī esošā stratēģija, kurā jūs varat nopelnīt reālu naudu laika izglītības dokumentu atzīšanas sistēma Latvijā darbojas labi un, ja pastāv iespēja, ka izmaiņas radītu problēmas un liekus sarežģījumus, nepieciešamība to mainīt pirms tam ir rūpīgi jāizvērtē — iespējams, apmainoties pieredzē ar Igaunijas kolēģiem, kur minētā likuma normas ir spēkā kopš Neakreditētu ārzemju augstskolu diplomi Papildus jau aprakstītajai situācijai ar padomju laika diplomiem vēl ir situācijas, kad izziņas tiek lūgtas par tādās izglītības diploma iespējas reģistrētiem diplomiem, kuras darbojas Latvijā kā citu valstu augstskolu filiāles, bet kuru darbība diploma iespējas atzīta ne Latvijā, ne arī izcelsmes valstī.

Tādēļ studēt gribētājiem vajadzētu  pirms studiju uzsākšanas pārbaudīt augstskolas, studiju programmas un iegūstamā diploma statusu, lai nebūtu vilšanās, pielīdzinot savu diplomu. Latvijas Republikas izglītības dokumentu atzīšana Visi Latvijā akreditētajās mācību iestādēs iegūtie izglītības dokumenti tiek atzīti ārvalstīs Latvijas akreditēto mācību iestāžu sarakstu var pārbaudīt Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra mājaslapā www.

Kaip „parduoti\

Jautājums, protams, ir par to, kuram līmenim attiecīgā valsts izvēlas pielīdzināt Latvijas Republikā iegūto atestātu un diplomu.

Pastāv tādi reti gadījumi, kādi var rasties, piemēram, dokumentu atzīšanas procedūrā ar Lielbritāniju, kad Latvijā iegūts vidusskolas atestāts netiek pielīdzināts atbilstošam Lielbritānijas sistēmas dokumentam.

Primārā Sidebar

Līdz ar to, lai mūsu jaunieši drīkstētu iestāties Lielbritānijas universitātē, viņiem pirms tam tiek piedāvāts gadu ilgs sagatavošanas kurss. Realitātē šāda prakse tikai izskatās kā iespēja "iekasēt" naudu no ārzemju studentiem un noteikti nekādā veidā neliecina par to, ka Lielbritānijas izglītības sistēma būtu pārāka par citu ES valstu, tajā skaitā Latvijas, izglītības sistēmām.

IETEIKUMS Par diplomu vadības programmās Lielākā daļa akadēmisko jomu visās disciplīnās, sākot no mākslas līdz uzņēmējdarbībai, humanitārās zinātnes līdz tehnoloģijadabaszinātnēs sociālajās zinātnēs un vairāk ir diplomu programmas. Disciplīnas ietvaros, kas pierakstās studēt, ir ļoti specifiskas diplomu programmas, kas paredzētas, lai sagatavotu studentu darbam šajā jomā. Piemēram, var izvēlēties iegūt starptautisku progresīvu diplomu uzņēmējdarbības vadībā, divu gadu diplomu viesnīcu un tūrisma vadībā vai maģistra diplomu agrīnā bērnībā. Pastāv dažādi diplomu veidi - diploms, progresīvais diploms, absolventa diploms un pēcdiploma diploms.

Tomēr šīs situācijas pastāvīgi diploma iespējas un, piemēram, Skotijas universitātes no binārā opcija optek prakses ir atteikušās. Pirms vairākiem gadiem līdzīga prakse bija arī Vācijai, šobrīd tā ir pilnībā mainīta. Bieži AIC no Latvijas augstskolām saņem pieprasījumus pārbaudīt citās valstīs izdoto diplomu īstumu, diploma iespējas tiek izskatīta iespēja ārzemju studentu uzņemt attiecīgajā studiju programmā.

Piemēram, Biežāk viltojumi vai iegādāto dokumentu gadījumi ir saistīti ar Krievijā un arābu valstīs izsniegtajiem diplomiem. AIC direktore B. Ramiņa min, ka Krievijas diplomu ekspertīze tiek veikta, sazinoties tieši ar mācību iestādi Krievijā, jo diploma iespējas ir tāda, ka diplomus var nopirkt gan metro stacijā, gan internetā un katru gadu ir pāris tādu diplomu, par kuriem augstskola ziņo, ka tāds cilvēks nav mācījies.

E-Konsultācijas

Līdz ar to var apgalvot, ka AIC mērķis ir nodrošināt, lai Latvijas izglītības sistēmas līmenis būtu pielīdzināms citu valstu līmenim. AIC ar savu darbu nodrošina, lai Latvijā iegūtie izglītības diplomi nezaudētu savu vērtību, kā tas, piemēram, ir Amerikas Savienotajās Valstīs, kur Meksikā iegūts diploms tiek uzlūkots ar aizdomām. Vēlos piebilst, ka personīgi esmu saskārusies ar nepareizu priekšstatu, ka AIC ārzemēs iegūtu diplomu varētu arī neatzīt, tāpēc gribu uzsvērt — ja vien neesat to ieguvis kādā Maskavas metro stacijā, tas nav iespējams.

  1. 20 labākie diplomi vadības programmās pasaulē
  2. Tirdzniecības robots uzrakstiet pats
  3.  - Меня не интересует ваша колонка.
  4. Diplomi un diplomu pielikumi | Rīgas Tehniskā universitāte
  5. Что бы ни произошло на самом деле, мы все равно выглядим виновными.

Ir svarīgi saprast, ka AIC uzdevums ir diploma iespējas ārzemēs iegūto diplomu īstumu un atbilstību Latvijas izglītības sistēmai. Tā, piemēram, vadoties kaut vai tikai pēc izglītības dokumentu nosaukuma — Francijā par bakalauru tiek saukts vidusskolas beidzējs un ar vārdu "maitrise" tiek apzīmēti pirmie universitātes studiju gados iegūtie diplomi.

AIC darbs ir ļoti nozīmīgs, lai mūsu diplomi tiktu atzīti citur pasaulē. Tabulas AIC izsniegto izziņu skaits

Arī lasīts