Sistēmas stratēģijas par iespējām

monetārā savstarpējā palīdzība internetā bez ieguldījumiem

Twitter quotes Saskaņā ar stratēģiju ir jāmaina mūsu pārtikas ražošanas, pirkšanas un patērēšanas ieradumi, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un palīdzētu apkarot klimata pārmaiņas, vienlaikus aizsargājot visu pārtikas ķēdē iesaistīto ekonomikas dalībnieku iztikas līdzekļus, nodrošinot taisnīgāku ekonomisko atdevi un paverot jaunas uzņēmējdarbības iespējas.

Stratēģijas mērķis ir padarīt ES pārtikas sistēmu stabilāku un izturētspējīgu pret nākotnes krīzēm, tādām kā Covid, un pieaugošo dabas katastrofu skaitu, piemēram, plūdiem, sausumu, mežu ugunsgrēkiem. Tas atbilst pieaugošajam pieprasījumam pēc veselīgiem un videi draudzīgiem produktiem.

DIY ADVENTES VAINAGS

Eirobarometra Patēriņa modeļi mainās, taču uzlabojumi ir nepieciešami, jo ES Lai būtu vieglāk izraudzīties veselīgu uzturu un pieņemt apzinātus lēmumus, Komisija ierosina saskaņotu obligātu uzturvērtības marķējumu, kas izvietojams iepakojuma priekšpusē. Vadošā pozīcija globālajā pārkārtošanā ES ir pirmā lielākā lauksaimniecības sistēmas stratēģijas par iespējām produktu importētāja un eksportētāja pasaulē un lielākais jūras produktu tirgus.

interneta tirdzniecības tendences

Eiropas pārtika atbilst augstākajiem pasaules standartiem, un stratēģijas mērķis ir veicināt globālu pāreju uz pārtikas produktu ilgtspēju, sadarbojoties ar partnervalstīm un izmantojot tirdzniecības nolīgumus.

Eiropas Parlaments - ilgtspējīgas attīstības aizstāvis EP deputāti atkārtoti aicināja samazināt pesticīdu lietošanukā arī mēslošanas līdzekļu un antibiotiku izmantošanu lauksaimniecībā.

izmantot šo

EP Lauksaimniecības komitejas AGRI priekšsēdētājs Norberts Linss ETP, Vācija norādījaka stratēģijai jābalstās uz pieredzi, kas gūta risinot Covid krīzi, un jāsniedz lauksaimniekiem nepieciešamo atbalstu, lai garantētu nodrošinātību ar pārtiku.

Papildu informācija.

Arī lasīts