Pulsācija skaidrā naudā

Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Attēlotā redakcija: Pulsācija skaidrā naudā nosaka kārtību, kādā: 1.

pulsācija skaidrā naudā interneta darbs bez ieguldījumiem

Darījuma dalībnieki, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi, deklarē visus mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus neatkarīgi no tā, vai darījums notiek, veicot vienu operāciju vai vairākas operācijaskuru summa pārsniedz euro.

Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem pielikums darījuma dalībnieki iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

pulsācija skaidrā naudā binārija opciju tirdzniecība

Svītrots ar MK Ja darījuma dalībnieki ir noslēguši līgumu uz laiku, kas ilgāks par vienu mēnesi, tad faktiskos mēneša laikā skaidrā naudā savstarpēji veiktos darījumus saskaita un, ja kopsumma pārsniedz euro, tos deklarē.

Viena darījuma ietvaros veiktā vienreizējā vai daudzkārtējā naudas līdzekļu saņemšana vai izsniegšana atbilstoši noslēgtajam darījumam turpmāk - darījuma operācija darījuma dalībniekiem jādeklarē, ja, saskaitot mēneša laikā veiktās darījuma operācijas, to kopsumma pārsniedz euro.

pulsācija skaidrā naudā kādu darbu jūs varat nopelnīt

Vairākus savstarpējos skaidrā naudā veiktos darījumus darījuma dalībnieki deklarē, ja to kopsumma mēnesī pārsniedz euro. Ja darījuma dalībnieki savstarpējos darījumus izņemot skaidrā naudā veiktās valūtas pirkšanas un pārdošanas ope­rācijas valūtas maiņas punktos, kas pielīdzināmas kredītiestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ir veikuši, izmantojot gan bezskaidras naudas, gan skaidras naudas norēķinus, tad saskaita tās darījumu daļas, kas mēneša laikā veiktas skaidrā naudā neatkarīgi no tā, vai darījums notiek, veicot vienu operāciju vai vairākas operācijasun, ja kopsumma pārsniedz euro, minētos darījumus deklarē.

Savstarpējos maiņas pulsācija skaidrā naudā, kas veikti, daļēji izmantojot skaidru naudu, darījuma dalībnieki deklarē to darījuma daļu, kas ir veikta skaidrā naudā, ja tās summa pārsniedz euro.

Ja mēneša laikā ir bijuši vairāki šādi savstarpēji darījumi, tad saskaita attiecīgās darījumu daļas un, ja kopsumma pārsniedz euro, minētos darījumus deklarē. Noteikumi attiecas uz kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrībām, kā arī uz starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas komercsabiedrību veiktajiem starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem, ja mēneša laikā veiktā viena darījuma apmērs vai visu veikto darījumu kopsumma pārsniedz euro.

pulsācija skaidrā naudā ātri nopelnīja naudu

Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta

Arī lasīts