Kases aparāta interneta ieņēmumi.

Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība

kā bērni pelna naudu tiešsaistē

Sūtīt e-pastā Uzņēmumam ir sākta administratīvā lietvedība par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas lietošanu, ja ir mainīta tās konstrukcija vai programma, ar ko tādējādi radīta iespēja slēpt vai samazināt ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu.

Pārbaudes rezultātā VID amatpersonas konstatēja, ka divu mēnešu periodā nav uzrādīti un grāmatvedības reģistros nav reģistrēti realizācijas ieņēmumi vairāk nekā eiro apmērā.

binārās opcijas, kuru peļņa pārsniedz 100 procentus

Šī paša uzņēmuma citā tirdzniecības vietā Rēzeknē, veicot realizācijas ieņēmumu kontroli un salīdzinot kases aparāta "OPTIMA CR LA" kontrollentēs reģistrētos pirkumus ar kases aparāta "Z" pārskatos uzrādītajām summām, VID inspektori konstatēja, ka divu nedēļu laikā optikas tirdzniecības vietā nav reģistrēti realizācijas ieņēmumi ,17 eiro apmērā. Tas liecina par iejaukšanos kases aparāta darbībā, lai samazinātu reģistrēto ieņēmumu summu.

Tādejādi gada laikā neuzrādīto ieņēmumu apjoms sasniedz 94 eiro. Par konstatēto pārkāpumu uzņēmumam sākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa VID atgādina, ka Minēto Ministru kabineta noteikumu mērķis ir, ierobežojot negodprātīgu nodokļu maksātāju iespēju veikt krāpnieciskus darījumus, mazināt nelegālu naudas kustību un ēnu ekonomikas īpatsvaru valstī.

VIP konts par binārām opcijām

Arī lasīts