Platīna iespējas

BALTA kā pirmais apdrošinātājs pievienojas “Ilgtspējas indeksa” platīna kategorijai | BALTA

platīna iespējas

Šāda novērtējuma saņemšanu veicināja ieguldījums, attīstot pārdomātu biznesa stratēģiju un labu biznesa pārvaldību, veidojot tīru un caurspīdīgu biznesa vidi, mazinot tiešo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī rūpējoties par darbiniekiem un klientiem, tanī skaitā gādājot par ilgtspējīgiem risinājumiem platīna iespējas pakalpojumu un servisa attīstīšanā.

Turklāt, otrdien, Pirmajā gadā mēs saņēmām Sudraba novērtējumu, pēc tam sešus gadus saņēmām Zelta, bet kopš Šī 9 gadu pieredze Ilgtspējas indeksā liecina, ka ilgtspēja ir ne vien rūpes par apkārtējo vidi, bet arī sabiedrību, tās vērtībām un attieksmi, kas ilgtermiņā ietekmē mūsu valsts izaugsmi, iedzīvotāju labklājību un tīru vidi.

platīna iespējas

Mums SEB bankā liels atbalsts ir tas, ka platīna iespējas starptautisks uzņēmums ar akcionāriem, kuriem biznesa ilgtspēja ir viens no svarīgākajiem biznesa pamatprincipiem. Esam gandarīti, ka mums ir iespēja šīs vērtības un pamatprincipus nest uz Latviju. Konference ik gadu apvieno vairāk nekā dažādu nozaru pārstāvjus, kuri dalās ar labās prakses idejām, saviem veiksmes stāstiem.

platīna iespējas

Atbildīgu ideju tirgus tiek organizēts sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru, un šogad bija veltīts labsajūtai, drošībai un veselībai darbā. Par Ilgtspējas indeksu Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās — stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un vietējā kopienā. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt ilgtspējīgu platīna iespējas.

Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts un nacionālā mēroga sociālie partneri — Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

platīna iespējas

Arī lasīts