Tiešais variants

Tiešā runa un piebilde — teorija. Latviešu valoda, 5. klase.

tiešais variants

Tām ir jāizvēlas viena no tiešo maksājumu shēmām, jo jaunās dalībvalstis var ieviest: 1 vienoto platības maksājumu; 2 kopējās lauksaimniecības reformas vienoto maksājumu; 3 tiešos maksājumus pēc standarta shēmas, kāda ir spēkā Eiropas Savienībā pēc stāvokļa uz Tā kā standarta maksājumu shēma būs spēkā līdz Nav lietderīgi ieviest vienotu administrēšanas sistēmu standarta shēmai uz diviem gadiem. Tādēļ koncepcijā netiek piedāvāts risinājuma variants par tiešajiem maksājumiem pēc standarta shēmas.

Vienotā platības maksājuma shēmu var piemērot līdz Vienotā platības maksājuma shēma ietver vienotos platības maksājumus un papildu valsts tiešos maksājumus.

tiešais variants

Vienotos platības maksājumus piešķir tieši lauksaimniekiem par katru lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru. Papildu valsts tiešie maksājumi iekļauj maksājumus par laukaugiem un lopbarību, prēmijas par zīdītājgovīm, par kaušanu, maksājumus par aitu mātēm, par pienu, par sēklām, maksājumus ražotājiem par cietes kartupeļiem papildu valsts tiešos maksājumus Vienotos platības maksājumus maksā reizi gadā un aprēķina, kārtējā gada "finanšu aploksnē" esošos līdzekļus dalot ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību.

Lauksaimniekam ir tiesības saņemt vienoto platības maksājumu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas tiek uzturēta labā stāvoklī.

tiešais variants

Pievienošanās līgumā Eiropas Savienībai un regulas Nr. Tiešais variants īstenotu vienotā platības maksājuma shēmu tai skaitā papildu valsts tiešos maksājumus Tiešais variants paredzēti šādi finansēšanas avoti: 1 Gan esošās, gan jaunās dalībvalstis var nolemt, ka kopējās lauksaimniecības reformas tirdzniecības robotu konstruktors maksājuma shēmu ievieš ar Kopējās lauksaimniecības reformas vienotā maksājuma shēmas nosacījumi ir nedaudz citādi nekā vienotā platības maksājuma shēmai, bet tiešo maksājumu pamatprincips ir līdzīgs.

Atšķiras "finanšu aplokšņu" līdzekļu sadalīšanas principi pa lauksaimniecības tiešo maksājumu veidiem.

tiešais variants

Šo maksājumu administrēšana paredz arī ieviest jaunus, stingrākus administrēšanas kontroles nosacījumus. Vienotā maksājuma shēma ietver vienotos maksājumus un papildu valsts tiešos maksājumus, ko piešķir tieši lauksaimniekiem par katru lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru.

tiešais variants

Papildu valsts tiešie maksājumi iekļauj maksājumus par laukaugiem, prēmijas par zīdītājgovīm, par kaušanu, maksājumus par aitu mātēm, par pienu, par sēklām, maksājumus ražotājiem par cietes kartupeļiem papildu valsts tiešos maksājumus Katrai jaunajai dalībvalstij, arī Latvijai, ir noteikti pamatsummas "griesti", piemēram, Valsts rezerve ir paredzēta īpašiem mērķiem. To var izmantot, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, piemēram, pirmajā vienotā maksājuma shēmas piemērošanas gadā piešķirot to nozarēm, kurās situācija pasliktinājusies pēc pārejas uz šo shēmu.

Izmantojot gan vienotā platības maksājuma shēmu, gan vienotā maksājuma shēmu, var piemaksāt papildu valsts tiešos maksājumus.

tiešais variants

Lai īstenotu vienotā maksājuma shēmu tai skaitā papildu valsts tiešos maksājumus Zemkopības ministrs M.

Arī lasīts