Izpeļņa 2020 tiešsaistē, Informācija par pasākuma norises vietu - Tiešsaistē (online)

Algas un darbaspēka izmaksas

Sakarā ar to, ka esmu bijusi amatpersona, saskaņā ar Tirdzniecības maz likuma Es to saņēmu, bet gribētos saņemt konsultāciju, vai tā ir aprēķināta pareizi, jo jūlijā un augustā biju atvaļinājumā, turklāt šajā periodā bijusi arī slimības lapa.

izpeļņa 2020 tiešsaistē

Vidējā izpeļņa aprēķināta no pēdējiem sešiem mēnešiem marts — augustsdalot aprēķināto summu ,79 eiro ar nostrādāto darba dienu skaitu Vai aprēķins ir pareizs? Jautājums radās tāpēc, ka kompetentās iestādes skaidrojumā ir norādīts, ka aprēķinā jāņem pilni nostrādātie mēneši.

izpeļņa 2020 tiešsaistē

Abos likumos, kas regulē darba tiesiskās attiecības šeit — Darba likuma DL Vidējā izpeļņa Atlīdzības likums 3 Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu. Ja darba attiecības izbeigtas Tas nemaz nav vajadzīgs, jo, piemēram, viena mēneša ietvaros, saņemot mēnešalgu, dienas vidējā izpeļņa ir vienāda neatkarīgi no tā, vai darbinieks nostrādājis dažas dienas, dažas nedēļas vai pilnu mēnesi.

izpeļņa 2020 tiešsaistē

Turpmākajam aprēķinam nosakot vidējo darba dienu skaitu mēnesī nevaru piekrist, jo uzskatu, ka likuma pants ir izlasīts neuzmanīgi un tādēļ piemērots nepareizi. Attiecīgi mēneša vidēja izpeļņa: ,60 eiro 42, × izpeļņa 2020 tiešsaistē un atlaišanas pabalsta summa atbilstoši Atlīdzības likuma

Arī lasīts